Xây dựng mô hình trồng chuối mốc bằng giống nuôi cấy mô tại xã kết nghĩa Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Thực hiện kế hoạch phối hợp hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để phục vụ xây dựng nông thôn mới giữa Sở Khoa học và Công nghệ và UBND xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My; Sở Khoa học và Công nghệ giao Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN triển khai thực hiện đề tài: “Xây dựng mô hình trồng chuối bằng giống nuôi cấy mô có năng suất và chất lượng cao tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My” do bà Mai Thị Thúy Hồng làm chủ nhiệm.

Hiệu quả từ việc ứng dụng phân hữu cơ vi sinh chức năng và chế phẩm Trichoderma vào trồng, chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh

Được sự hướng dẫn của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH-CN thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam về kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng và ứng dụng vào trồng, chăm sóc cây sâm Ngọc Linh từ các loại chế phẩm vi sinh vật do Trung tâm sản xuất.

Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam triển khai phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 30 xã trong năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 140 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Hội thảo xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Quinoa tại tỉnh Quảng Nam

Nhằm thảo luận, đánh giá kết quả mô hình trồng thử nghiệm cây Quinoa thuộc đề tài “Đánh giá khả năng di thực cây Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Trị”;

Hội thảo xây dựng mô hình chăn nuôi “Gà tre Đèo Le” tại huyện Quế Sơn theo hướng bền vững

Ngày 07/4/2017, tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn; Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học- Công nghệ Quảng Nam đã phối hợp với huyện Quế Sơn tổ chức Hội thảo kết quả mô hình nuôi “Gà tre Đèo Le” theo hướng bền vững thuộc đề tài cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà ta địa phương theo hướng bền vững để quản lý và phát triển thương hiệu Gà tre Đèo Le tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam” với sự tham gia của 50 hộ dân khu vực triển khai đề tài.