Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 257 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
73/QĐ-SKHCN 07/06/2023 Đang có hiệu lực
581/TB-SKHCN 05/05/2023 Đang có hiệu lực
441/KH-SKHCN 10/04/2023 Đang có hiệu lực
13/QĐ-SKHCN 20/02/2023 Đang có hiệu lực
20/2022/TT-BKHCN 30/12/2022 Đang có hiệu lực
545/QĐ-UBND 28/02/2022 Đang có hiệu lực
153/QĐ-BKHCN 21/02/2022 Đang có hiệu lực
01/2022/NQ-HĐND 12/01/2022 Đang có hiệu lực
06/QĐ-TTg 06/01/2022 Đang có hiệu lực
126/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Đang có hiệu lực
45/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Đang có hiệu lực
31/2021/QĐ-UBND 19/11/2021 Đang có hiệu lực
10 12021/TT-BKHCN 17/11/2021 Đang có hiệu lực
161/QĐ-SKHCN 09/11/2021 Đang có hiệu lực
2739/QĐ-UBND 28/09/2021 Đang có hiệu lực
2689/QĐ-UBND 21/09/2021 Đang có hiệu lực
2608/QĐ-UBND 14/09/2021 Đang có hiệu lực
75/2021/TT-BTC 09/09/2021 Đang có hiệu lực
17/QĐ-UBND 17/08/2021 Đang có hiệu lực
2200/QĐ-UBND 05/08/2021 Đang có hiệu lực
2196/QĐ-UBND 05/08/2021 Đang có hiệu lực
2181/QĐ-UBND 04/08/2021 Đang có hiệu lực
2073/QĐ-UBND 27/07/2021 Đang có hiệu lực
1158/QĐ-TTg 13/07/2021 Đang có hiệu lực
62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Đang có hiệu lực