Số ký hiệu 19/2014/QĐ-TTg
Trích yếu Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Lĩnh vực Tiêu chuẩn- Đo lường
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 05/03/2014
Ngày có hiệu lực 18/05/2014
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
Số ký hiệu: 19/2014/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/05/2014

Văn bản liên quan