Số ký hiệu 44/2013/QH13
Trích yếu Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Khác
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 26/11/2013
Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số ký hiệu: 44/2013/QH13
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Văn bản liên quan