Số ký hiệu 120/2014/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Lĩnh vực Công nghệ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 17/12/2014
Ngày có hiệu lực 01/02/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Số ký hiệu: 120/2014/NĐ-CP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

Văn bản liên quan