Số ký hiệu 106/QĐ-SKHCN
Trích yếu Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Phạm Viết Tích
Ngày ban hành 12/08/2015
Ngày có hiệu lực 01/09/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 106/QĐ-SKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2015

Văn bản liên quan