Số ký hiệu 18/2008/QH12
Trích yếu Luật Năng lượng nguyên tử
Lĩnh vực Thông tin KH&CN
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Khác
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 03/06/2008
Ngày có hiệu lực 01/01/2009
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Luật Năng lượng nguyên tử
Số ký hiệu: 18/2008/QH12
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/2009

Văn bản liên quan