Số ký hiệu 05/2007/QH12
Trích yếu Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Lĩnh vực Tiêu chuẩn- Đo lường
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Khác
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 21/11/2007
Ngày có hiệu lực 01/07/2008
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Số ký hiệu: 05/2007/QH12
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2008

Văn bản liên quan