Số ký hiệu 80/2006/QH11
Trích yếu Luật Chuyển giao Công nghệ
Lĩnh vực Công nghệ
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Khác
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 29/11/2006
Ngày có hiệu lực 01/07/2007
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Luật Chuyển giao Công nghệ
Số ký hiệu: 80/2006/QH11
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Văn bản liên quan