Số ký hiệu 68/2006/QH11
Trích yếu Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Lĩnh vực Tiêu chuẩn- Đo lường
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Khác
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 29/06/2006
Ngày có hiệu lực 01/07/2007
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Số ký hiệu: 68/2006/QH11
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2007

Văn bản liên quan