Số ký hiệu 05/KH-SKH&CN
Trích yếu Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2016
Lĩnh vực Khoa học cơ sở
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Phạm Viết Tích
Ngày ban hành 05/01/2016
Ngày có hiệu lực 05/01/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2016
Số ký hiệu: 05/KH-SKH&CN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/01/2016

Văn bản liên quan