Số ký hiệu 122c/QĐ-SKHCN
Trích yếu Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực CNTT
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Phạm Viết Tích
Ngày ban hành 14/09/2015
Ngày có hiệu lực 14/09/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 122c/QĐ-SKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/09/2015

Văn bản liên quan