Số ký hiệu 2245/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế
Lĩnh vực Chiến lược
Cơ quan ban hành Thủ tướng
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 11/12/2015
Ngày có hiệu lực 11/12/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế
Số ký hiệu: 2245/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 11/12/2015

Văn bản liên quan