Số ký hiệu 77-QĐ-SKHCN
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Lĩnh vực CNTT
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Phạm Viết Tích
Ngày ban hành 25/05/2017
Ngày có hiệu lực 25/05/2017
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
Số ký hiệu: 77-QĐ-SKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/05/2017

Văn bản liên quan