Số ký hiệu 10/2017/TT-BKHCN
Trích yếu Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Lĩnh vực CNTT
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Trần Việt Thanh
Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 15/08/2017
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Số ký hiệu: 10/2017/TT-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017

Văn bản liên quan