Số ký hiệu 08/TT-BKHCN
Trích yếu Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Lĩnh vực Quản lý Khoa học
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày có hiệu lực 16/08/2017
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu: 08/TT-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/08/2017

Văn bản liên quan