Số ký hiệu 2548/QĐ-BKHCN
Trích yếu Ban hành Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
Lĩnh vực Tiêu chuẩn- Đo lường
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Quyết định
Người ký Trần Văn Tùng
Ngày ban hành 20/09/2017
Ngày có hiệu lực 20/09/2017
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường
Số ký hiệu: 2548/QĐ-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/09/2017

Văn bản liên quan