Số ký hiệu 12/2017/TT-BKHCN
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Lĩnh vực Tiêu chuẩn- Đo lường
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Trần Văn Tùng
Ngày ban hành 28/09/2017
Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Số ký hiệu: 12/2017/TT-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Văn bản liên quan