Số ký hiệu 20/2020/QĐ-TTg
Trích yếu Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Lĩnh vực CNTT
Cơ quan ban hành Thủ tướng
Loại văn bản Quyết định
Người ký Vũ Đức Đam
Ngày ban hành 22/07/2020
Ngày có hiệu lực 15/09/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Số ký hiệu: 20/2020/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/09/2020

Văn bản liên quan