Số ký hiệu 19/2021/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ19/2021/NĐ-CP
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 15/03/2021
Ngày có hiệu lực 01/05/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ19/2021/NĐ-CP
Số ký hiệu: 19/2021/NĐ-CP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/05/2021

Văn bản liên quan