Số ký hiệu 510/QĐ-BKHCN
Trích yếu Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”
Lĩnh vực Tiêu chuẩn- Đo lường
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Xuân Định
Ngày ban hành 17/03/2021
Ngày có hiệu lực 17/03/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”
Số ký hiệu: 510/QĐ-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/03/2021

Văn bản liên quan