Số ký hiệu 36/2009/QH12
Trích yếu Luật số: 36/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Lĩnh vực Thông tin KH&CN
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Khác
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 19/06/2009
Ngày có hiệu lực 19/06/2009
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Luật số: 36/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Số ký hiệu: 36/2009/QH12
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/06/2009

Văn bản liên quan