Số ký hiệu 01/2021/TT-BKHCN
Trích yếu Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Huỳnh Thành Đạt
Ngày ban hành 01/03/2021
Ngày có hiệu lực 15/04/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số ký hiệu: 01/2021/TT-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/04/2021

Văn bản liên quan