Số ký hiệu 05/2021/TT-BKHCN
Trích yếu Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL quốc gia về KH&CN
Lĩnh vực CNTT
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Lê Xuân Định
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày có hiệu lực 01/08/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL quốc gia về KH&CN
Số ký hiệu: 05/2021/TT-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/08/2021

Văn bản liên quan