Số ký hiệu 03/2021/TT-BKHCN
Trích yếu Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Lĩnh vực SHTT-ATBXHṆ
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Phạm Công Tạc
Ngày ban hành 11/06/2021
Ngày có hiệu lực 26/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Số ký hiệu: 03/2021/TT-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/07/2021

Văn bản liên quan