Số ký hiệu 97/2009/QĐ-TTg
Trích yếu Về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ
Lĩnh vực Tổ chức KH&CN
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 24/07/2009
Ngày có hiệu lực 15/09/2009
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ
Số ký hiệu: 97/2009/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/09/2009

Văn bản liên quan