Số ký hiệu 31/2021/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày có hiệu lực 05/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 31/2021/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/12/2021

Văn bản liên quan