Số ký hiệu 01/2022/NQ-HĐND
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Việt Cường
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày có hiệu lực 24/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
Số ký hiệu: 01/2022/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/01/2022

Văn bản liên quan