Số ký hiệu 10 12021/TT-BKHCN
Trích yếu Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Lĩnh vực Tổ chức KH&CN
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Thư trưởng Trần Văn Tùng
Ngày ban hành 17/11/2021
Ngày có hiệu lực 20/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Số ký hiệu: 10 12021/TT-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/01/2022

Văn bản liên quan