Số ký hiệu 545/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày có hiệu lực 28/02/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
Số ký hiệu: 545/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/02/2022

Văn bản liên quan