Số ký hiệu 45/2021/NQ-HĐND
Trích yếu Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Việt Cường
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày có hiệu lực 20/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu: 45/2021/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/12/2021

Văn bản liên quan