Số ký hiệu 20/2022/TT-BKHCN
Trích yếu Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Thư trưởng Trần Văn Tùng
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày có hiệu lực 15/03/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
Số ký hiệu: 20/2022/TT-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/03/2022

Văn bản liên quan