Số ký hiệu 10/2023/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phan Việt Cường
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày có hiệu lực 24/07/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 10/2023/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/07/2023

Văn bản liên quan