Số ký hiệu 1698/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành 11/08/2023
Ngày có hiệu lực 11/08/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 1698/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 11/08/2023

Văn bản liên quan