Số ký hiệu 16/2023/TT-BKHCN
Trích yếu Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Huỳnh Thành Đạt
Ngày ban hành 09/08/2023
Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ
Số ký hiệu: 16/2023/TT-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/09/2023

Văn bản liên quan