Số ký hiệu Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN
Trích yếu Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Bộ khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Người ký Lê Xuân Định
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày có hiệu lực 05/11/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.
Số ký hiệu: Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/11/2023

Văn bản liên quan