Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 55 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1698/QĐ-UBND 11/08/2023 Đang có hiệu lực
10/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Đang có hiệu lực
545/QĐ-UBND 28/02/2022 Đang có hiệu lực
01/2022/NQ-HĐND 12/01/2022 Đang có hiệu lực
45/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Đang có hiệu lực
31/2021/QĐ-UBND 19/11/2021 Đang có hiệu lực
2739/QĐ-UBND 28/09/2021 Đang có hiệu lực
2689/QĐ-UBND 21/09/2021 Đang có hiệu lực
2608/QĐ-UBND 14/09/2021 Đang có hiệu lực
17/QĐ-UBND 17/08/2021 Đang có hiệu lực
2196/QĐ-UBND 05/08/2021 Đang có hiệu lực
2200/QĐ-UBND 05/08/2021 Đang có hiệu lực
04-NQ/TU 12/04/2021 Đang có hiệu lực
325/QĐ-UBND 29/01/2021 Đang có hiệu lực
06/2021/NQ-HĐND 13/01/2021 Đang có hiệu lực
6124/KH-UBND 19/10/2020 Đang có hiệu lực
2679/QĐ-UBND 30/09/2020 Đang có hiệu lực
33/NQ-HĐND 17/09/2020 Đang có hiệu lực
2257/QĐ-UBND 17/08/2020 Đang có hiệu lực
1809/QĐ-UBND 07/07/2020 Đang có hiệu lực
15/2019/QĐ-UBND 18/09/2019 Đang có hiệu lực
2868/QĐ-UBND 10/09/2019 Đang có hiệu lực
02/2019/NQ-HĐND 12/07/2019 Đang có hiệu lực
2093/QĐ-UBND 27/06/2019 Đang có hiệu lực
578/QĐ-UBND 05/03/2019 Đang có hiệu lực